LAPE - AJANKOHTAISTA

Ajankohtaista asiaa lapsi- ja perhepalveluista Pohjois-Savossa.

02.11.2018

SEURAKUNTA LAPE-MUUTOSTYÖSSÄ

Julkisten palvelujen rinnalla seurakunnat ja useiden järjestöjen toimijat ja vapaaehtoiset rakentavat kunnissa perheiden hyvän arjen edellytyksiä vastaamalla perheiltä nousseisiin tarpeisiin, perheitä kuunnellen ja kohdaten.

Lue lisää

31.10.2018

Lapsen edun ensisijaisuus lasten kanssa työskentelyä ohjaavana periaatteena

Kaikissa lasta koskevissa toimissa ja ratkaisuissa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu

Lue lisää

19.04.2018

Hyvinvointia koko kouluyhteisöön!

Tuomo Lukkari, Pohjois-Pohjanmaan LAPE-muutosjohtaja ja muutosagentti kertoo näkemyksistään kouluyhteisön hyvinvoinnista.

Lue lisää