JULKISTEN LASTENSUOJELULAITOSYKSIKKÖJEN KEHITTÄMISTYÖ

Pohjois-Savon julkisen laitoshoidon kehittäminen

Pohjois-Savossa julkista lastensuojelun laitoshoitoa on Ylä-Savon kuntayhtymän Taskukellon yksikössä Iisalmessa, Kuopion kaupungin Mäntyrinteen perhetukikeskuksen yksiköissä sekä Varkauden kaupungin perhekoti Kinnulassa. Yksityisiä ammatillisia perhekotia ja lastensuojelulaitoksia on Pohjois-Savossa 46 yksikköä, joista 3 on perhekuntoutusyksikköjä. Hankkeen aikana pääpaino oli maakunnan julkisten laitosyksikköjen verkostoitumisella ja niiden toiminnan kehittämisellä. Julkisten laitosyksikköjen edustus työskenteli työryhmänä ja verkostoitui luoden yhteisiä tavoitteita jatkokehittämiselle. Työskentelyn tukena oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaisema mallinnusraportti Lastensuojelun terapeuttisen laitoskasvatuksen mallinnus vuodelta 2016. Työryhmä tuotti Pohjois-Savon julkisesta laitostoiminnasta mallinnusluonnoksen, jonka työstäminen jatkuu keväällä 2019.  

Hankkeessa kehitettiin myös Osaamis- ja tukikeskusten vaativimman tason lastensuojelun ja lastenpsykiatrian sekä nuorisopsykiatrian yhteinen laitoshoidon malli, Yhdistelmälaitosmalli, jonka osana palveltiin hanketavoitetta luoda toimintatapoja lasten- ja nuorisopsykiatrian asiantuntemuksen sisällyttämisestä lastensuojelulaitoksiin.