LASTENSUOJELUN PERHETYÖ JA PERHEKUNTOUTUS

Monitoimijainen perhetyö ja perhekuntoutus

Monitoimijaisen perhetyön ja perhekuntoutuksen kehittämisessä on tarkoituksena ollut vahvistaa perhetyötä ja perhekuntoutusta siten, että työskentelytavat vastaavat lasten ja perheiden tarpeisiin ja ovat vaikuttavia. Kokonaisuus toteutettiin yhteistyössä Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (ISO) ja Kuopion kaupungin kanssa. Työn tukena oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaisema mallinnusraportti ”Lapsikeskeinen suojelu ja perheen toimijuuden tukeminen lastensuojelun perhetyössä ja perhekuntoutuksessa” vuodelta 2016. Kehittämistyö rakennettiin mallinnuksessa nostettujen teemojen, eli lapsikeskeisyyden, kuntoutuksellisuuden, monitoimijaisuuden ja perhetyön sisältöelementtien ympärille. Työ jaksotettiin prosessimaisesti eteneviin yhteiskehittämispäiviin, joiden tarkoituksena oli lähestyä aina kutakin teemaa tietystä näkökulmasta. Yhteiskehittämispäivät sisälsivät aina alustuspuheenvuoroja ja Learning café -työskentelyä valitusta teemasta. Yhteiskehittämispäivien lisäksi Pohjois-Savossa kokeiltiin monitoimijaista perhetyötä lastensuojelussa viidellä paikkakunnalla. Kehittämisprosessista, yhteiskehittämispäivien tuotoksista sekä pilotoinnin kokemuksista on tehty Perhetyön perhonen-työkirja.
Työ jatkuu maakunnallisissa perhetyön kehittäjäverkoston tapaamisissa, joista ensimmäinen on sovittu keväälle 2019.

Yhteiskehittämispäivien materiaalit:
Lapsi ja perhe keskiössä 13.12.2017 Kuopiossa
Laura Nyyssönen, esitys, Päivi Petrelius esitys, Saara Röntynen esitys
Kuntoutuksellinen viitekehys 1.3.2018 Lapinlahdella
Laura Nyyssönen esitys, Marjo Hodju esitys, Katja Saarelainen ja Pekka Peura esitys
Monitoimijainen yhteistyö ja arviointi 18.4.2018 Siilinjärvellä
Minna Tihinen esitys, Kirsti Kumpulainen esitys, Leena Normia-Ahlsten esitys, Anneli Hujala esitys, Heini Paterno esitys, Päivi Malinen ja Laura Nyyssönen esitys,
Perhetyön erilaiset muodot ja sisällöt 19.9.2018 Varkaudessa
Laura Nyyssönen esitys, Riikka Mauno esitys