Uudistuvat lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Hyvä arki kuuluu kaikille Pohjois-Savossa!

Lue lisää
Tietoa

LAPE nostaa lapsen näkyväksi

Jokaisella lapsella on oikeus turvallisiin ja välittäviin aikuisiin.

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) tehtävänä on varmistaa, että lapsen hyvä arki toteutuu kotona, varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Vanhemmuuden vahvistaminen ja perheiden tuki erilaisissa elämäntilanteissa on keskiössä. Lähtökohtana on myös lasten ja nuorten erilaisten kasvuympäristöjen valmius kannustaa ja tukea lasta hänen perhettään heidän yksilöllisistä tarpeistaan käsin.

LAPE toimii lasten arkisten ympäristöjen ja perheiden palvelujen yhdyspinnoilla. Se tuottaa lapsi-, nuori- ja perhelähtöistä sisältöä ja yhteisiä toimintarakenteita uudistettuihin palveluihin. LAPE ohjaa, kouluttaa, etsii ratkaisuja ja juurruttaa lapsi- ja perhelähtöisiä toimintamalleja uuden maakunnan ja kunnan toimintaympäristöön.

Lapsi- ja perhepalveluja uudistetaan hallituksen LAPE-kärkihankkeena kaikissa maakunnissa osana sote- ja maakuntauudistusta. Pohjois-Savossa ohjelman toimeenpanon tuesta vastaa YHDESSÄ! ohjelma. Työ on osa Pohjois-Savon maakuntauudistusta

Minna Rytkönen, Muutosagentti, Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Uusin blogikirjoitus

02.11.2018

SEURAKUNTA LAPE-MUUTOSTYÖSSÄ

Julkisten palvelujen rinnalla seurakunnat ja useiden järjestöjen toimijat ja vapaaehtoiset rakentavat kunnissa perheiden hyvän arjen edellytyksiä vastaamalla perheiltä nousseisiin tarpeisiin, perheitä kuunnellen ja kohdaten.

Lue lisää

Kuukauden kuntanosto

Vanhemmuus kevenee jakamalla

Lue lisää