EROAUTTAMINEN

Eroauttaminen perhekeskustoimintamallissa

Pohjois-Savon lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa kartoitettiin syksyllä 2017 mikä on eropalveluiden tilanne maakunnassa. Kartoitus tehtiin ensin verkkosivuja tutkimalla ja lisäksi eri toimijoilta kysyttiin sähköpostitse eroauttamisen palveluista.

Tilanne eropalveluiden suhteen ei näyttänyt hyvältä. Palvelut olivat hajallaan ja niiden saatavuus satunnaista. Itse asiassa koko eroauttamisen käsite oli toimijoillekin vieras, saati sitten niille, jotka apua tarvitsevat. Nyt on tärkeää tiedottaa eropalveluista. Kun vanhemmat saavat oikea-aikaista tukea erotilanteeseen, vältetään huoltoriitoja ja edistetään lasten hyvinvointia muutoksessa.

Eroauttamisen palveluista on mahdollista luoda maakunnallinen, alueellinen ja paikallinen kokonaisuus. Eroauttamistyötä tekeviä kutsuttiin yhteen ensin aloitusseminaariin ja sitten työpajaan. Malleja oli jo käytössä Ylä-Savossa ja mallit luotiin Siilinjärvellä ja Varkauden seudulla. Ne ja muu työpajoissa tuotettu löytyy Työpajoissa tuotettua -linkin takaa.

Eroauttaminen on hyvin tärkeä osa vanhemmuuden tukea. Kuten vanhemmuuden ja parisuhteen tuessa, myös eroauttamisessa on hyvä suunnitella ja toteuttaa ryhmämuotoista tukea yhdessä naapurikuntien välillä. Näin strukturoidut ryhmämallit ja vertaistukiryhmät ovat tasapuolisesti kaikkien perheiden saavutettavissa ja löydettävissä. Suositeltavaa on, että kunnissa toimivat eroryhmät kootaan yhteen esim. vanhemmuuden tuen vuosikelloon. Vanhemmuuden tuen ryhmistä muodostuu alueella yksi, yhteinen kokonaisuus, josta jokainen perhe voi löytää tarpeisiinsa vastaavaa tukea, myös erotilanteessa.

Seuraavista linkeistä löydät YHDESSÄ! ohjelman aikana tuotetun eroauttamisen mallin, työpajoissa tuotettuja ehdotuksia sen kehittämiseksi.

Eroauttamisen malli
Työpajoissa tuotettua

 

Apua eroon -tietopaketti

Apua eroon -tietopaketti kuntien ja muiden toimijoiden hyödynnettäväksi ladattavissa tästä.

 

Vanhemmuussuunnitelma

Vanhemmuussuunnitelma on tarkoitettu tueksi ja apuvälineeksi eron jälkeiseen vanhemmuuteen. Suunnitelma auttaa vanhempia keskustelemaan asiallisesti lasten arjen sujumisesta eron jälkeen. Suunnitelman avulla vanhemmat voivat sopia asioiden järjestämisestä ja keskinäisestä työnjaosta niin, että molemmat tietävät, mistä he ovat vastuussa ja mitä heiltä odotetaan. Tutustu vanhemmuussuunnitelmaan täältä

 

Hyödyllisiä linkkejä ja verkkosivuja

apuaeroon.fi - Ensi- ja turvakotien liitto
Väestöliitto.fi
Hyvakysymys.fi
Parisuhdekeskus.fi
tukinet.net
Sateenkaariperheet.fi
yvpl.fi - Yhden vanhemman perheiden liitto
miessakit.fi
Ylä-Savon Ensi- ja turvakoti ry
Kuopion Ensikotiyhdistys ry
Lapsen Kengissä ry
Kuopion seudun Mielenterveysseura