Hyvää arkea rakentamassa

Yhdessä, vuorovaikutuksessa

"Osaaminen ei ole yksilön vaan yksilöiden välisen vuorovaikutuksen ominaisuus."

Esko Kilpi

 

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden uudistuminen edellyttää henkilöstöltä uudenlaista osaamista. Muuttuva toimintaympäristö ja uusien toimintamallien kehittäminen vaatii henkilöstöltä toisten ammattilaisten työn arvostamista, hyviä vuorovaikutustaitoja kykyä tarkastella omia asenteitaan työhön liittyen.

Eri alojen erityisosaamista ja vahvaa asiantuntijuutta tarvitaan jatkossakin, mutta ammattilaisten on pystyttävä paremmin hyödyntämään toistensa osaamista etenkin monimutkaisissa asiakastilanteissa. Palvelukokonaisuudessa tarvitaankin laajempaa palvelujen tuntemusta ja ymmärrystä muista saatavilla olevista palveluista yli yhdyspintojen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että sosiaali-ja terveydenhuolto, varhaiskasvatus- ja koulu, sekä järjestöt ja seurakunnat tekevät yhdessä sovituilla toimintatavoilla työtä yli sektorirajojen.

Lasten, nuorten ja perheiden asiakaslähtöinen palvelukokonaisuus vaatii henkilöstöltä uudenlaista osaamista.