LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISEMINEN

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäiseminen

vaatii monialaista yhteistyötä. Väkivaltaa ehkäistään vähentämällä riskitekijöitä, kuten lapsiperheköyhyyttä ja päihde- ja mielenterveysongelmia, tukemalla väkivallatonta vanhemmuutta, järjestämällä seksuaali-, tunne- ja turvataitokasvatusta lapsille ja nuorille, huolehtimalla sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten riittävästä osaamisesta sekä ottamalla käyttöön monialaisia työmenetelmiä väkivaltaan puuttumiseksi (THL). Lisätietoa ja materiaalia työsi tueksi löydät alla olevista linkeistä.
Lähisuhde- ja perheväkivalta ja sen ehkäisy - THL
Lähisuhde- ja perheväkivallan ilmenemismuodot - THL
Ohjeet väkivaltaan puuttumiseen ja asiakkaan tukemiseen -THL
Lomakkeet lähisuhde- ja perheväkivallan kirjaamiseen - THL
Materiaalit - VIOLA väkivallasta vapaaksi ry

 

Hyödyllisiä linkkejä ja verkkosivuja

Lyömätön linja - Miessakit ry
Kuopion kriisikeskus - Kuopion seudun Mielenterveysseura
Raiskauskriisikeskus Tukinainen 
Eron jälkeinen vaino - varjosta.fi
Naisen väkivalta
Selvitys lähisuhdeväkivallan palveluverkosta sekä eri viranomaisten toiminnasta ja roolista Pohjois-Savossa - Pohjois-Savon liitto

 

Väkivaltatyön hankkeet Pohjois-Savossa

Seksuaaliväkivalta - Tyttöjen Talo, Setlementti Puijola

Tyttöjen Talo tarjoaa tukea ja apua 13-29-vuotiaille tytöille ja nuorille naisille, joilla on kokemus seksuaaliväkivallasta. Palvelu on maksutonta, luottamuksellista ja matalakynnyksistä yksilö- ja ryhmämuotoista ammatillista tukea. Seksuaaliväkivaltaa kokeneet voivat ottaa yhteyttä Tyttöjen Taloon itse tai nuorten kanssa toimivat ammattilaiset voivat ohjata nuoren Tyttöjen Talolle. Haluamme tehdä monipuolisen avun saamisen mahdollisimman helpoksi seksuaaliväkivaltaa kokeneille ja heidän läheisilleen

Anna Korhonen, Seksuaaliväkivaltatyö, ohjaaja
anna.korhonen@puijola.net,
p. 050 359 0184
Tyttöjen Talo - Setlementti Puijola

Pelotta – väkivaltatyön avopalveluiden kehittäminen (2018–2020)

Avopalvelu tarjoaa paikan, jossa lähisuhde- ja perheväkivallasta tai sen uhasta voi puhua turvallisesti ammattilaisen kanssa. Työskentelemme yhdessä turvallisen arjen vahvistamiseksi. Ensisijaista on lapsen ja lähisuhdeväkivaltaa kokeneen turvallisuus sekä väkivallan loppuminen. Avopalveluissa kiinnitetään erityistä huomiota lapsen hyvinvointiin perheen kriisitilanteessa.

Lähisuhdeväkivaltatyön avopalvelu on matalankynnyksen toimintaa, avoinna pääasiassa virka-aikaan. Asioida voi maksutta ja halutessaan nimettömänä.Lähisuhdeväkivaltatyön asiakkaaksi voi hakeutua itse, ohjautua muista palveluista tai se voi olla jatkoa turvakotijaksolle. Asioida voi myös etäyhteydellä. Avopalveluita kehitetään jatkuvasti ja keskeistä on kokemusasiantuntijuuden huomioiminen ja asiakkaiden osallistaminen. Toiminta kytketään osaksi maakunnassa kehitteillä olevaa perhekeskusrakennetta. Lue lisää hankkeesta.

Hanna Ravi, projektipäällikkö             
hanna.ravi@kuopionensikoti.fi,
p. 044 369 7211
Vuokko Pekkarinen, projektityöntekijä
vuokko.pekkarinen@kuopionensikoti.fi,
p. 044 369 7210

 

 

Kuopion ensikotiyhdistys ry

Turvallinen perhe -hanke (2018-2020)

Hankkeen kohderyhmänä ovat Pohjois-Savon alueella olevat perhe/lähisuhdeväkivaltaa kokeneet parit/perheet, jotka ovat päättäneet pysyä yhdessä väkivallasta huolimatta. Hankkeessa tehdään vahvaa alueellista yhteistyötä Pohjois-Savon julkisen sektorin ja useiden väkivaltatyötä tekevien järjestöjen sekä osin myös kansainvälisten väkivaltatyön asiantuntijoiden kanssa. Hankkeen keskeisiä elementtejä ovat turvallisuuden arviointi ja moniperheryhmät. Hankkeessa kehitetään mittareita tulosten ja vaikutusten todentamiseen sekä sovellus, joilla asiakkaat voivat itsearvioida tilanteitaan ja siinä syntyneitä muutoksia. Hankkeessa tehdään tutkimusyhteistyötä Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen kanssa.
Turvallinen perhe -prosessikuvaus.

Marianna Kettunen, projektipäällikkö
marianna.kettunen@kuopionkriisikeskus.fi,
p. 050 557 6709
Juha Metelinen, projektityöntekijä
juha.metelinen@kuopionkriisikeskus.fi,
p. 050 557 6708

Mielenterveysseurat.fi - Kuopion Kriisikeskus