Lape - blogi

Asiantuntijapuheenvuoroja arjesta ja osallisuudesta lasten, nuorten ja perheiden parista.

02.11.2018

SEURAKUNTA LAPE-MUUTOSTYÖSSÄ

Julkisten palvelujen rinnalla seurakunnat ja useiden järjestöjen toimijat ja vapaaehtoiset rakentavat kunnissa perheiden hyvän arjen edellytyksiä vastaamalla perheiltä nousseisiin tarpeisiin, perheitä kuunnellen ja kohdaten.

Lue lisää

31.10.2018

Lapsen edun ensisijaisuus lasten kanssa työskentelyä ohjaavana periaatteena

Kaikissa lasta koskevissa toimissa ja ratkaisuissa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu

Lue lisää

29.10.2018

Lapsen edun ensisijaisuus lasten kanssa työskentelyä ohjaavana periaatteena

Kaikissa lasta koskevissa toimissa ja ratkaisuissa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu

Lue lisää

19.10.2018

Lapset salapoliiseina ja asiantuntijoina Pohjois-Savossa

Salapoliisitoiminnassa on kyse lasten aidosta kuuntelemisesta lastensuojelua kehitettäessä.

Lue lisää

08.10.2018

LAPE – lasten ja vanhempien asialla.

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) tehtävänä on varmistaa, että lapsen hyvä arki toteutuu kaikkialla; kotona, varhaiskasvatuksessa ja koulussa.

Lue lisää