LASTENSUOJELU UUDISTUU LAAJASTI IHMISSUHTEITA VAHVISTAVAKSI JA IHMISSUHTEIDEN JATKUVUUTTA TURVAAVAKSI

Lastensuojelun uudistusta tarvitaan

Pohjois-Savossa oli vuonna 2017 huostassa olevia lapsia eniten koko maassa, 1,3 % suhteutettuna väestön 0-17-vuotiasta lasta kohti. Myös uusia lastensuojelun avohuollon asiakkuuksia syntyi vuonna 2016-2017 enemmän kuin maassa keskimäärin. Lastensuojelun laitos- ja perhehoidon nettokustannukset olivat Pohjois-Savossa kolmanneksi korkeimmat verrattuna muihin maakuntiin (Kuntaliitto, 3.osaraportti).

Lastensuojelun haastava tilanne on valtakunnallinen eikä Pohjois-Savo eroa tässä mitenkään merkittävästi. Lastensuojelu tarvitsee kokonaisvaltaista toimintakulttuurin uudistamista. Ei siis ihme, että Pohjois-Savo haki LAPE-muutosohjelmaan ja maakunnan YHDESSÄ! -hankkeessa vuosina 2017-2018 erityistason ja vaativimman tason palveluiden kehittämiskokonaisuuteen sisältyi hakujulistuksen mukaisesti lastensuojelun kaikki viisi osa-aluetta: systeeminen toimintamalli, sijaishuollon ohjaus ja valvonta, perhehoidon, laitoshoidon sekä perhetyön ja perhekuntoutuksen kehittäminen. Näiden lisäksi integroidut palvelukokonaisuudet niin horisontaalisella kuin vertikaalisella tasolla ja monitoimijainen työskentely nähtiin kiinteänä osana verkostoissa toimivaa lastensuojelua. Vaativan erityistason Osaamis- ja tukikeskusten kehittämistyössä liittyi myös tähän kokonaisuuteen.

Kehittämistyön aikana tavattiin paljon kuntatoimijoita ja tehtiin konkreettisia kuntakäyntejä. LAPE-muutosohjelma vaikutti kaikkien Suomen maakuntien toimintaan ja keskustelua muiden maakuntien kanssa käytiin välillä hyvin tiiviisti, etenkin Pohjois-Savon naapurimaakuntien kanssa. THL kutsui lastensuojelun kehittäjäverkostoon maakuntien toimijoita, STM tuotti muutosohjelman aikana useita raportteja, maakunnissa järjestettiin yhteiskehittämispäiviä ja valtakunnalliset LAPE-päivät kokosivat alan osaajia yhteen. Raporteista yksi merkittävimmistä on ylisosiaalineuvos Aulikki Kananojan laatima ehdotus lastensuojelun laatua parantavaksi tiekartaksi siirryttäessä kuntapohjaisesta toiminnasta maakunnalliseen lastensuojeluun.

Lastensuojelun kehittämiskokonaisuus on jaettu viiteen eri aiheeseen, joista jokaisesta löytyy lisätietoa alla:
Systeeminen toimintamalli
Perhetyö ja perhekuntoutus
Maakunnallinen perhehoito
Laitoshoidon kehittäminen
Sijaishuollon ohjaus ja valvonta