VANHEMMUUDEN JA PARISUHTEEN TUKI

Vanhemmuuden tuki perhekeskustoimintamallissa, lähellä ja yhdessä

Pohjois-Savon lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa selvitettiin, millaista tuen tarvetta alueen perheillä on ja miten vanhemmuuden tukea tulisi kehittää. Syksyllä 2017 toteutettiin kysely vanhemmuuden ja parisuhteen tuen tarpeesta. Kyselyyn vastasi 963 vanhempaa. Tulosten analysoinnin jälkeen koottiin kolme työpajaa, joihin kuntien LAPE työryhmät nimesivät edustajia eri palvelualueilta. Syntyi vanhemmuuden tuen malli.

Vanhemmuuden tuesta muodostuu alueellisesti yksi yhtenäinen kokonaisuus, joka pitää sisällään lähellä perheitä tapahtuvan neuvonnan, ohjauksen ja tuen. Lähellä tapahtuvan tuen lisäksi on suunniteltava alueellisesti yhdessä, millaista ryhmämuotoista tukea alueen perheet tarvitsevat.

Lähellä perheitä tapahtuvassa tuessa, ohjauksessa, neuvonnassa on keskeistä, että vanhemman kysymyksille ja mahdollisuuksille ottaa huolen aiheita puheeksi löytyy aikaa ja tilaa. Vanhemmalla tulee olla mahdollisuus ottaa huolenaiheita puheeksi myös ilman lasta. Vanhempien mahdollisuuksia ottaa tuen tarpeita esille voidaan tukea mm. työparityöskentelyllä laajojen terveystarkastusten yhteydessä.  Ryhmämuotoisen tuen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee tehdä tiivistä yhteistyötä kuntien välillä, että strukturoidut ryhmämallit ja vertaistukiryhmät ovat tasapuolisesti kaikkien perheiden saavutettavissa ja löydettävissä. Suositeltavaa on, että kunnissa toimivat ryhmät kootaan yhteen esim. vuosikelloon. Näin vertaisryhmistä ja strukturoiduista ryhmämalleista muodostuu alueella yksi, yhteinen kokonaisuus, josta jokainen perhe voi löytää tarpeisiinsa vastaavaa tukea.

Seuraavista linkeistä löydät YHDESSÄ! ohjelman aikana tuotetun Vanhemmuuden tuen mallin, työpajoissa tuotettuja ehdotuksia vanhemmuuden tuen kehittämiseksi sekä kuvauksen koko vanhemmuuden tuen kehittämisen prosessista.

Vanhemmuuden tuen malli
Työpajoissa tuotettuja konkreettisia toimintamalleja ja uusia ideoita vanhemmuuden tuen kehittämiseksi 
Kuvaus vanhemmuuden tuen kehittämisen prosessista

 

Hyödyllisiä linkkejä ja verkkosivuja

Kasvuntuki.fi - Vaikuttavan varhaiseN tuen tietolähde
Vanhempainnetti - Mannerheimin lastensuojeluliitto
Väestöliitto.fi - Vanhemmuus
Perheaikaa.fi - Väestöliitto
Parisuhdekeskus.fi - Parisuhdekeskus Kataja

 

Isätyö tasa-arvoisen vanhemmuuden tukena
 

Erityisesti Isä

toiminnassa tuetaan päihteitä käyttävän isän osallisuutta vanhemmuuteen erilaisissa vanhemmuuden tilanteissa ja osana päihteistä kuntoutumista. Isän arjen hallinnan ja vanhemmuuden vahvistamisella luodaan lapsille ja nuorille edellytyksiä ja osallisuutta omaan isään. Isäerityistä työtä toteutetaan asiakastyönä, joka sisältää yksilö-, ryhmä- ja läheistyötä.  Toiminta on maksutonta. Toiminnassa hyödynnetään vertaistukea ja kokemusasiantuntijuutta, sekä kehitetään uusia toimintatapoja ja osaamista isäerityiseen työhön. Materiaalia aiheesta ja isäerityisen työn opas löytyvät toiminnan internet -sivuilta. Erityisesti Isä- toiminta on osa Kirkkopalvelut Ry:n Riippuvuustyön kehittämisyksikön toimintaa. Rahoittajana on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Erityisesti Isä – toiminta alkoi projektina (2013 – 2016)  ja jatkuu nyt vakiintuneena toimintana. Toiminta-alueena on Kuopion, Varkauden, Jyväskylän ja Mikkelin seutu.
 


Erityisesti isä -hankkeen tausta ja työorientaatio - kuvaus hankkeen synnystä, työtä ohjaavista periaatteista, hankkeen sisällöstä ja toteutuksesta

Isäerityisen työn opas - työkirjassa on kuvattu työtapoja vinkiksi ja tueksi isien parissa työskenteleville. Työkirja sisältää kuvauksia yksilötyöstä ja yhteistyössä toteutetuista isä- ja isä-lapsi-ryhmätoiminnoista.

Kysy lisää:
Kaisa Ovaskainen, koordinaattori, Kuopio
kaisa.ovaskainen@kirkkopalvelut.fi, p. 040 7522944
Ilkka Sutinen, aluetyöntekijä, Varkaus
ilkka.sutinen@kirkkopalvelut.fi, p. 040 7514941
Kirkkopalvelut - Erityisesti isä
fb: erityisesti isä

 

Isän näköinen

on valtakunnallinen ESR -hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa miesten asemaa yhteiskunnassa tasavertaisena kasvattajana ja vanhempana. Hanke kokoaa yhteen paikallisesti ja valtakunnallisesti jo käynnissä olevaa isätyötä sekä vahvistaa kohderyhmätoimintoja yhteistyössä paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa. Hanke toteutetaan Setlementtiliitto ry:n ja Miessakit ry:n yhteishankkeena. Hankkeen kohderyhmänä ovat eri tavoin haastavassa elämäntilanteessa olevat isät. Muun muassa maahanmuuttaja- ja romanitaustaiset isät, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, vankilassa olevat isät, sateenkaari-isät, yksinhuoltajat tai lähivanhempina toimivat isät sekä iältään nuoret isät kuuluvat hankkeen toiminnan piiriin. Kohderyhmätoiminnan lisäksi hankkeessa mallinnetaan ja juurrutetaan menetelmiä kohderyhmän isien parempaan huomioimiseen mm. maakunnallisissa sote-palveluissa, erityisesti perhekeskuksissa.


Hanke tuottaa menetelmiä ja isäerityisestä osaamista sukupuoli- ja kulttuurisensitiiviseen työotteeseen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille. Hanke järjestää sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille suunnattua koulutusta sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisen työotteen vahvistamiseksi. Koulutukset käynnistyvät syksyn 2018 aikana.

Kysy lisää:
Projektipäällikkö Kari Katajisto
kari.katajisto@setlementti.fi, p. 050 5141180
Kuopion Setlementti Puijola
Hapelähteenkatu 33, 70110 Kuopio
isannakoinen.fi