HYÖDYLLISET RAPORTIT

Kohti yhteistä lapsikäsitystä-raportti

Kohti yhteistä lapsikäsitystä Lea Pulkkinen (toim).

 

Lapsivaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018

Lapsivaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018

 

Onnistunut integraatio ja monitoimijainen yhteistyö-raportti

Erityis- ja vaativan tason palvelujen työpajaprosessin raportit Osana Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa

 

Osaamisen kartoituskysely Pohjois-Savossa 2018

Kyselyn tarkoituksena on ollut selvittää millaisia näkökulmia ja osaamisen vahvistamisen tarpeita eri ammattialoilla kuten sivistystoimen, varhaiskasvatuksen, koulun, sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijöillä on. Samalla on ollut tarkoitus kartoittaa, miten eri alojen ammattilaisten toimintakulttuurin uudistumista voisi tukea entistä lapsi- ja perhelähtöisemmäksi.

Osaamisen kartoituskyselyn raportti Saija Rahkonen

 

Selvityshenkilön arvio lastensuojelun henkilöstön riittävyydestä ja ratkaisuehdotukset kuormituksen vähentämiseksi

 Selvityshenkilön arvio lastensuojelun henkilöstön riittävyydestä ja ratkaisuehdotukset kuormituksen vähentämiseksi Aulikki Kananoja

 ARVIO LASTENSUOJELUN HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYDESTÄ JA RATKAISUEHDOTUKSIA Aulikki Kananoja

 

Yhdyspinnat yhteiseksi mahdollisuudeksi -raportti

Sosiaali- ja terveysministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö asettivat 6.6.2017 (Dnro STM/2284/2017 Olli-Pekka Heinosen (puheenjohtaja), Anna-Kaisa Ikosen, Matti Kaivosojan ja Timo Reinan selvityshenkilöiksi. Tehtävänä oli kartoittaa Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan liittyvän sivistys- ja opetustoimen ja sote-palveluiden yhdyspintoja ja verkostojohtamisen malleja sekä tehdä ehdotuksia ohjauksesta ja toimintakulttuurin uudistamisesta, joilla lapsi- ja perhelähtöisyys palveluissa varmistetaan uudessa toimintaympäristössä. Selvitystyössä tarkasteltiin maakunta- ja sote-uudistuksen myötä syntyviä lasten, nuorten ja perheiden yhdyspintoja palveluihin ja palveluiden välisiä yhdyspintoja.

Yhdyspinnat yhteiseksi mahdollisuudeksi

 

Yksi lapsi, yhteinen suunnitelma

LAPE -hankkeeseen liittyvän moniammatillista tiedonhallintaa kehittävän työryhmän raportti.