KUNTIEN KOKEILUT

Kuntien ketterät kokeilut

Perhekeskustoimintamallin käyttöönoton edistämiseksi kuntia kannustetaan rohkeasti kokeilemaan uudenlaisia toimintamalleja ja käytäntöjä. Kokeilujen suunnittelun pohjaksi on luotu A3 –työkalu, johon prosessi kuvataan. Jokaisesta kokeilusta täytetään oma kokeilusuunnitelma.

A3 -työkalu on ladattavissa ja tulostettavissa tästä. 

Kooste kuntien ketteristä kokeiluista (tulossa).

 

Posterit

Kokosimme Pohjois-Savon LAPE -juhlaan posterinäyttelyn. Näyttelyssä olivat esillä mm. kuntien kokeilut, järjestöjen toiminta, yhteistyöhankkeet sekä opiskelijoiden opinnäytetyöt. Postereihin pääset tutustumaan alla olevista linkeistä.

Kuntien kokeiluposterit

Oppimisen ja kasvun tuen malli Joroinen
Ketterä kotikäynti -neuvola-perhetyö-perhesosiaalityö Kuopio
Monitoimijainen arviointi oppilashuollossa Kuopio
Lasten ja nuorten moniammatillinen suun terveydenhuollon ennaltaehkäisevä prosessi Kuopio
Lasten avohuollon systeeminen toimintamalli Kuopio
Avot-taidekasvatusmalli -taidekasvatus osallisuuden tukena varhaiskasvatuksessa Kuopio
Digitalisaatio terveydenhoitajan työssä Lapinlahti
Kulttuuriyhteistyö Lastenkulttuurikeskus Lastu ja Lapinlahden neuvola Lapinlahti
Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen työryhmä Siilinjärvi
Laku-lähete -lasten ja nuorten kulttuurilähete Varkaus
Parisuhde paremmaksi Varkaus
Taideneuvola Varkaus
Lapset puheeksi Vesannolla koulussa ja varhaiskasvatuksessa Vesanto

Muut posterit (yhteistyöhankkeet, järjestöt, opinnäytetyöt)

Lapsen oikeudet yhteisenä arvopohjana Pelastakaa Lapset
Turvallinen Perhe-hankkeen prosessi Kuopion Kriisikeskus
Tasavertaisen vanhemmuuden asialla Setlementti Puijola
MLL Järvi-Suomen piiri perheiden hyvän arjen tukena MLL, Järvi-Suomi
Väkivallantyön avopalvelut Pohjois-Savossa Kuopion Ensikotiyhdistys
Vanhempi vankilan portilla Kuopion Ensikotiyhdistys
Apua eroon Kuopiossa Kuopion Ensikotiyhdistys
Erityisesti isä Kirkkopalvelut riippuvuustyön kehitysyksikkö
Taidelähtöiset mentelmät erityisnuorisotyön tukena Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuuri koulu LASTU
Nuorten kokemuksia vanhempien eron vaikutuksista lapsen arkeen Opinnäytetyö: Kaisa Immonen
Lasten osallisuus ja varhaiskasvatuksen tuki vanhempien eroprosessissa Opinnäytetyö: Sini Siekkinen
Osaamis- ja tukikeskukset auttavat ammattilaisia vaativissa tilanteissa Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca
Yhdistelmämalli erityisen vaativaa hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville lapsille ja nuorille Kuopio