Uudistuvat palvelut

UUDISTUMINEN

Lapsi- ja perhepalveluja uudistetaan osana maakunta- ja soteuudistusta. 

 • Uudistuksen tarkoituksena on yhteensovittaa aiemmin toisistaan hajallaan olevat palvelut toimivaksi kokonaisuudeksi. Näin varmistetaan, että lapset, nuoret ja perheet saavat sopivaa tukea oikeaan aikaan, palvelut ovat lähellä ja apu on helposti jokaisen saavutettavissa.
 • Toimintaa ohjaa lapsen etu ja lapsi-, nuori ja perhelähtöisyys. Näin varmistetaan, että toiminta perustuu lasten, nuorten ja perheiden yksilöllisiin tilanteisiin perheiden monimuotoisuus huomioiden.
 • Pohjois-Savossa
  1. otetaan käyttöön palvelut yhteensovittava perhekeskusmalli, joka tuo matalan kynnyksen palvelut ja kohtaamispaikat lähelle asukkaita
  2. vahvistetaan erikoissairaanhoidon ja lastensuojelun palvelujen yhteensovittamista sekä
  3. verkostoidaan kaikkein vaativimman tason palvelut yhteistoiminta-alueella (YTA) toimivaan osaamis- ja tukikeskukseen (OT).
 • Uudistuksessa muodostetaan yhteistoimintarakenteita ja käytäntöjä eri alojen asiantuntijoiden yhteiselle toiminnalle kunnan ja maakunnan sekä järjestöjen ja seurakuntien sekä yksityisten palveluntuottajien välillä.
 • Lapsi- ja perhepalveluja uudistetaan osana hallituksen kärkihanketta (LAPE) kaikissa maakunnassa yhdessä ammattilaisten, asiakkaiden, seurakuntien ja järjestöjen kanssa. Pohjois-Savossa ohjelman toimeenpanon tuesta vastaa YHDESSÄ! ohjelma.