Lape - blogi

Asiantuntijapuheenvuoroja arjesta ja osallisuudesta lasten, nuorten ja perheiden parista.

Takaisin listaukseen

11.06.2018

Kulttuurit kohtaavat

Kirjoittaja on Henna Julkunen

Pääsin vierailemaan 1.6. toteutuneeseen Activity Morning for Mothers and Children -tapahtumaan Kuopion museolla. Tekstini otsikko ” kulttuurit kohtaavat” näyttäytyi tuona aamupäivänä konkreettisesti eri kulttuurisista taustoista tulevien perheiden kohtaamisena, mutta lisäksi aamupäivä esitteli meille LAPE tohinassa työskenteleville, miten käytännössä toteutuu LAPE puheessa tuon tuosta vilahtava toimintakulttuurin muutos. Aurinkoinen aamu museon yhteistyötilassa näytti, mitä organisaatiorajat ylittävä yhteistyö parhaimmillaan on: se synnyttää uusia toimintamalleja, mahdollistaa perheille yhteisen ilon ja tuo lähelle ammattilaisia, jotka voivat antaa ohjausta perheille arjen solmukohdissa.  

 

Minua kosketti erityisesti Activity Morning - tapahtuman syntyhistoria. Uudenlaiset yhteistyönmuodot voivat lähteä liikkeelle yhden ihmisen toimesta ja halusta tuottaa perheille iloa. Riittää, että on yksi, joka tunnistaa ja näkee muutostarpeen, innostuu, tarttuu toimeen ja on näkemyksessään sinnikäs. Museolehtori ja Activity Morning -tapahtuman synnyttäjä Sanna Reinikainen kertoi päivän syntyhistoriasta näin: ”Tarina lähtee niinkin henkilökohtaisesta asiasta kuin äitiyslomastani 9 vuotta sitten. Kävin äitiysneuvolassa Neulamäessä ja siellä työskenteli hoitaja, joka oli kiinnostunut kehittämään työssään monikulttuurisuus näkökulmaa. Kaupunginosassa oli silloin paljon juuri maahan saapuneita pakolaisperheitä. Suunnittelimme yhdessä perheille aamua museolla tai vaihtoehtoisesti museovierailua äitiysneuvolaan niille äideille ja pienille lapsille, jotka eivät muuten pääse kodin ulkopuolelle viihtymään ja saamaan tietoa kaupungin palveluista. Kutsut lähetettiin äitiysneuvolan kautta, niin että perheet ymmärtävät tilaisuuden olevan kaikille turvallinen. Kun kulttuuriin aktivointiyksikkö kuuli ideasta, sitä lähdettiin toteuttamaan noin 3 vuotta sitten. Aluksi kokoontumiset olivat joulun alla ja nyt ensimmäistä kertaa myös keväällä.”

 

Aluksi toiminta käynnistyi Neulamäen neuvolan ja museon yhteistyönä, mutta toiminta on vähitellen houkutellut mukaansa uusia toimijoita ja Activity Morning -tapahtuma toimii nyt monitoimijaisen yhteistyön näköalapaikkana. Tapahtumassa ovat mukana Kuopion hyvinvointipalveluista erityisesti museot ja kirjastot, kulttuurin aktivointiyksikkö, Monikulttuurisuuskeskus Kompassi, sekä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri. Tänä keväänä ensimmäistä kertaa mukana oli myös suuhygienisti ohjaamassa perheitä hammashoidossa. Ilolla seurasin vierestä, kuinka hammashoitopisteen luona kävi kova tohina ja vilske, kun pienet kädet harjoittelivat hampaiden harjaustekniikkaa ja kiikuttivat pastilleja kotiin vietäväksi. Muu toiminta aamupäivässä oli rakennettu museon Elämän historia -näyttelyn ympärille ja perheet pääsivät yhdessä askartelemaan dinosauruksen munia sekä tutustumaan näyttelyyn.

Tärkeä yhteistyötaho sekä perheiden tiedottamisen että varhaisen tuen näkökulmasta ovat äitiys- ja lastenneuvolat. Toiminnassa mukana oleva terveydenhoitaja Pauliina Rissanen kuvaa osallistumista toimintaan seuraavasti: ”Neuvolan puolella lähdimme mielellämme toimintaan mukaan, sillä olimme järjestäneet tuolloin jo muutamien vuosien ajan Neulamäessä englanninkielistä perhevalmennusta ja yhteisiä tapaamisia ulkomaalaisille lapsiperheille, joten Activity Morning- tapahtuma loi hienon jatkumon perheille tutustua muihin perheisiin ja uuden kotikaupungin tarjoamiin palveluihin. Pidän asiakkaiden pariin jalkautumista ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa erittäin tärkeänä, sillä pystymme näin mahdollistamaan asiakasperheille monipuoliset palvelut samasta paikasta yhtä aikaa ja madaltamaan kynnystä palveluihin hakeutumisessa. Toiminnan ohessa perheet on ovat saaneet ohjausta mm. imetykseen liittyvissä kysymyksissä, ravitsemusasioissa sekä ohjausta D-vitamiinien käytöstä.”

Lasten ja perheiden palvelujen uudistumisessa pohditaan paljon muutokseen tarvittavia tekijöitä. Työntekijöiden resurssien rajallisuus ja työn paine koetaan herkästi muutostyön ja uusien toimintamallien juurtumisen esteenä. Palvelujen vieminen lähelle perheitä näyttäytyy kuitenkin tehokkaana tapana, kun mahdollinen tuki on tavoitettavissa varhain, ennen kuin ongelmia on edes syntynyt. Pauliina nostaakin esille vielä esimiestason roolin muutostyön mahdollistamisessa: ”Terveydenhuollon esimiehet ovat suhtautuneet työntekijöiden jalkautumiseen positiivisesti ja kannustavasti. Halu tuoda palveluita lähelle perheitä on yhteinen. Jokaisella terveydenhoitajalla on tietty asiakasmäärä, josta hänen on huolehdittava mutta tiimimalli mahdollistaa joustavat työskentelytavat ja ajatus ennaltaehkäisevästä ja terveyttä edistävästä työstä täyttyy mielestäni tällaisissa tapahtumissa hyvin.”

Kevään tapahtuma keräsi perheitä aiempaa laajemmin osallistumaan toimintaan ja mukana oli maahanmuuttajaperheiden lisäksi paljon suomalaisia vanhempia lapsineen. Pauliina Rissanen kuvaa perheiden kokemuksia toiminnasta positiiviseksi, vaikka kehitettävääkin löytyy: ”Perheet ovat antaneet yhteisistä tapahtumista positiivista palautetta. Vertaistuen mahdollistaminen on koettu tärkeäksi, samoin tapahtumien maksuttomuus. Osa perheistä on harmitellut tapahtumakutsun heikkoa näkyvyyttä, minkä tiedostan itsekin, toivottavasti pystymme jatkossa mainostamaan tapahtumaa laajemmin ja aikaisemmin, jotta tavoittaisimme mahdollisimman laajasti ulkomaalaiset perheemme.

Activity Morning for Mothers and Children hehkuu LAPE henkeä. Ja mikä parasta, toimintamalli on syntynyt ja ollut toiminnassa jo ennen muutosohjelmaa. Tämä vahvistaa näkemystä siitä, että yhdessä tekemistä on tarvittu ja tarvitaan edelleen. Museolehtori Sanna Reinikainen nostaa esille vielä ajatuksia tulevaisuuden visioista: ” Mielellään näkisin, että tilaisuudessa olisi paikkansa myös liikunnalla ja monella muulla toimijalla. Viime joulun alla kohtasimme Kompassilla siirtolaisuuden merkeissä. Kuopion museon Sydämen kodit –näyttelyn tekijät, siirtokarjalaisten perilliset, tutustuivat uusiin maahanmuuttajiin karjalanpiirakoita tehden. Silloinkin ilo oli molemminpuolinen. Me järjestäjät jäimme sivuosaan ja niin olikin tarkoitus, sillä aidolle vuoropuhelulle eri sukupolvien ja eri lähtökohdista olevien välille oli selvästi kysyntää.”

LAPE muutosohjelman myötä perheiden hyvän arjen tueksi kunnissa on kehitetty avoimia kohtaamispaikkoja, joissa perheet voivat tavata toisiaan ja saada tarvittaessa tukea ja ohjausta arjen haasteissa. Erityisesti suurimmissa kaupungeissa kohtaamispaikkoja ja toimintoja on paljon ja muutosohjelmassa olemme positiivisen haasteen edessä, kuinka nämä kaikki perheiden hyvinvointia tukevat toiminnot saadaan perheille ja toimijoille näkyväksi. Activity Morning -tapahtuma oli yksi monista upeista kohtaamisen areenoista, joita kehittämistyössä olen vuoden aikana nähnyt. Kiitos erityisesti Sanna ja Pauliina, että näytitte, kuinka toimintakulttuurin muutos voi lähteä kahden ihmisen innostuksesta tehdä perheille parempaa arkea.

 

 

 

 

Henna Julkunen

Perhekeskuskoordinaattori, MLL Järvi-Suomen piiri

Toimin Pohjois-Savon LAPEssa MLL Järvi-Suomen piirin osatoteuttajana ja innostavat vastuualueeni ovat vanhemmuuden tuen kehittäminen perhekeskuspalveluissa sekä perheille avoimien kohtaamispaikkojen kehittäminen maakunnassa. Olen iloinen saadessani työskennellä muutosohjelmassa näiden aihepiirien parissa. Perheiden hyvinvoinnin edistäminen on työtäni ohjaava johtotähti, jonka puolesta saan onnekseni työskennellä nyt ja toivottavasti myös tulevaisuudessa. Koulutukseltani olen sairaanhoitaja AMK, sosiaalipsykologi (YTM) ja opiskelen töiden ohella pari- ja perhepsykoterapeutiksi.