Lape - blogi

Asiantuntijapuheenvuoroja arjesta ja osallisuudesta lasten, nuorten ja perheiden parista.

Takaisin listaukseen

08.10.2018

LAPE – lasten ja vanhempien asialla.

Kirjoittaja on Henna Julkunen, MLL Järvi-Suomen piiri, perhekeskuskoordinaattori Pohjois-Savon lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma YHDESSÄ!

Juttu julkaistu alunperin Savon Sanomien blogissa: https://blogit.savonsanomat.fi/ihmisen-ilona/lape-lasten-ja-vanhempien-asialla/

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) tehtävänä on varmistaa, että lapsen hyvä arki toteutuu kaikkialla; kotona, varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Vanhemmuuden vahvistaminen ja perheiden tuki erilaisissa elämäntilanteissa ovat muutostyön keskiössä ja uusien toimintamallien kautta tavoitteena on saada tukea perheille mahdollisimman varhain. Kaikki perheet eivät tarvitse tukea, mutta tuki kuuluu kaikille perheille. Lapsen ääneen kuuleminen, lapsinäkökulman huomioiminen ja lapsen ajatusten nostaminen keskiöön ovat LAPE muutostyömme kulmakivet. Mutta mitä lapsi äänellään kertoo? Pulppuavia ideoita kenties? Mahtavia tarinoita, elämänviisauksia, vitsejä sekä isoja pohdintoja. Toki lapset kertovat paljon myös siitä, mikä suututtaa, harmittaa tai tuntuu pahalta. Kaikki ei aina ole sanoin selitettävissä ja usein on niin, että paha olo purkautuukin muilla keinoin.

Lapset ovat mestareita. He sopeutuvat, myötäilevät ja mukautuvat moniin tilanteisiin, niihinkin, joihin heidän ei tarvitsisi. Lapsi on usein puheissaan ja toimissaan lojaali vanhemmalle, eikä useinkaan ensimmäisenä kerro, jos kodissa on riitoja tai turvattomuutta. Lapset ovat taitavia keksimään tarinoita siitä, miksi kotiin ei voi tulla tai mitä kotiin kuuluu. Isojen asioiden kertomiseen tarvitaan luottamusta, lämmintä läsnäoloa ja vuorovaikutusta. Minä haluan kuulla, mitä sinä mietit ja mitä sinulle kuuluu.

Usein käy niin, että jäävuoren huippu lapsen kokemuksista tulee esille koulussa tai päiväkodissa. Voimme ihmetellä, miksi lapsi raivoaa, lyö, vetäytyy tai ehkä kiusaa muita. Lapsi kertoo paljon, vaikkemme aina sitä osaa kuulla. Lapsia kohtaavina aikuisina meidän tulee muistaa, että isojen asioiden kertominen on aikuisen vastuulla. Siksi on yhtä tärkeää kuulla ja kysyä, mitä kuuluu vanhempi? Miten jaksat?

LAPE muutosohjelmassa kantavana teemana on perheiden tavoittaminen mahdollisimman varhain. Että perheen arjessa olisi luonnollisia hetkiä ja tilanteita, joissa joku kysyisi, miten teillä menee. Ettei yksikään perheenjäsen kannattelisi huoliaan liian pitkään tai yksin. Vanhempien välille puhjennut parisuhdekriisi tai esimerkiksi toisen sisaruksen rajojen kokeilemiset voivat olla päivittäin vaikuttamassa perheen arkeen. Pieni päiväkotilainen tai koululainen käyttää ehkä kaiken energiansa siihen, että mukautuu perheen tilanteeseen. Oppimiselle ei jää resursseja, eikä keskittymiskyky riitä paikallaan istumiseen. Paras tapa tukea oppimista on silloin pohtia yhdessä vanhempien kanssa, miten perheen tilannetta voisi parhaiten auttaa, mikä helpottaisi heidän arkeaan?

Opettajan tai lastentarhanopettajan ei tarvitse hallita osaamista eroauttamiseen tai antaa parisuhdeneuvoja. Tärkeintä on pysähtyä ja kuulla perheen arjen kokonaisuudesta sekä tietää ja tuntea verkostot, joiden kautta osaamista perheen tilanteeseen voi saada. Suuri arvo on myös sillä, että samassa elämäntilanteessa olevat vanhemmat voivat tavata toisiaan ja jakaa kokemuksia arjestaan.  Vanhemmuus on hetkittäin selviytymistä, mutta yhdenkään ei tarvitse selvitä yksin. Joskus paikallaan on vertaisen olkapää tai rohkaiseva kommentti ja joskus tilanne vaatii useamman toimijan pohdintaa, mistä olisi parhaiten apua.

LAPE muutostyö haastaakin toimijoita tutustumaan toisiinsa ja tekemään työtä yhdessä. Silloin kun lapsi tarvitsee tukea ja apua, sitä tarvitsevat usein myös vanhemmat. Kun vanhemmat saavat tukea ja tilanne kotona rauhoittuu, avautuu tilaa myös lapsen äänelle ja sen kuulemiselle. Vanhempia tukemalla ja heidän voimavarojaan vahvistamalla tuetaan myös sitä tärkeintä, kasvavaa ja kehittyvää lasta. Säännöllisesti perheen kuulumisia kysymällä voimme vierittää ison painolastin lapsen hartioilta: vaikeat asiat ovat aikuisten, eivät lasten kannettavia. Silloin lapsi voi virittää äänensä pulppuavien ideoiden, mahtavia tarinoiden, elämänviisauksien, vitsien ja isojen pohdintojen äärelle.

Parhaimmillaan käy niin, että niiden kautta myös me aikuiset ymmärrämme tärkeistä asioista taas vähän enemmän.

Henna Julkunen

MLL Järvi-Suomen piiri, perhekeskuskoordinaattori Pohjois-Savon lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma YHDESSÄ!

 

Yllä oleva kuva: MLL/ Kuvaaja Matti Matikainen