Lape - blogi

Asiantuntijapuheenvuoroja arjesta ja osallisuudesta lasten, nuorten ja perheiden parista.

Takaisin listaukseen

21.05.2018

Muutoksen salaisuus on keskittää kaikki voimasi, ei vanhan vastustamiseen vaan uuden rakentamiseen (Sokrates)

Kirjoittaja on Saija Rahkonen

Olen Pohjois-Savon lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman YHDESSÄ! muutostiimin valmennuksen koordinaattori. YHDESSÄ! -ohjelma perustuu hallituksen kärkihankkeeseen, jossa luodaan pohja maakunnallisille lapsi- ja perhepalveluille vuodelle 2019. Siilinjärven kunta on osatoteuttajana YHDESSÄ! – ohjelmassa ja hallinnoi valmennuksen osuutta. Valmennuksen koordinaattorin tehtävänä on vastata perhekeskustoimintamallin uudistukseen liittyvän valmennuksen suunnittelusta ja toimeenpanosta Pohjois-Savossa työskentelevälle henkilöstölle YHDESSÄ! – ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Valmennus kohdentuu erityisesti lapsi- ja perhelähtöisen, voimavaroja vahvistavan, osallistavan ja yhteen sovittavan työotteen vahvistamiseen sekä asiakaslähtöisten työ- ja toimintamallien käyttöön oton edistämiseen.

”Kun on tahto, on tie”

  • motivoi
  • osallista
  • innosta

Katson yhteiskunnassa tehtävää työtä sosiaalipedagogisten silmälasien läpi. Sosiaalipedagogiikan keskeisiä teemoja ovat täysipainoisen kansalaisuuden, yksilöiden ja yhteisöjen omaehtoisen toimintakyvyn ja tasapainoisen yhteiselämän vahvistumisen edellytysten ja keinojen tarkastelu kasvun ja kasvatuksen näkökulmasta. Sosiaalipedagogiikan toimintakenttää ovat myös yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen, syrjimiseen ja syrjäytymiseen liittyvät haasteet ja niiden lievittäminen ja ennaltaehkäiseminen. Sosiokulttuurinen innostaminen osana muutoksen pedagogiikkaa on kykyä luoda suhteita ja strategioita. Sen keskeisiä käsitteitä ovat yhteisöllisyys, osallisuus, herkistyminen muutokselle, dialogi, toimintaan sitoutuminen ja luovuus. (Fermoso 1994, 369). Juuri näiden elementtien ansiosta sosiokulttuurinen innostaminen on oiva arkipäivän sosiaalisen toiminnan väline ja sen avulla on mahdollista motivoida ja herkistää ihmisiä muutokselle.

Tätä muutostyötä tehdään kansallisesti ja alueellisesti siltoja rakentaen ja ajatuksella – yhdessä olemme enemmän. Muutostyön keskiössä ovat toimintakulttuurin uudistaminen, parempi tietopohja, asiakastiedon sujuva jakaminen sekä lapsen, nuoren ja perheen laadukas kohtaaminen. Juurrutamme kehitettävän perhekeskus – toimintamallin osaksi kuntien, tulevien maakuntien, järjestöjen ja seurakuntien toimintaa koko Suomessa. Työ on käynnissä kaikissa maakunnissa.

 

Teemme lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea. Yhdessä. Lähellä.

Saija Rahkonen

”Mukana elämässä!” valmennuksen koordinaattori Saija Rahkonen (YTM)