LAPE - UUTISET

Takaisin listaukseen

17.05.2018

Hyvinvoinnin tähti

Hyvinvoinnin tähti

Lapsen ja perheen hyvinvoinnin arvioinnin tueksi on julkaistu Hyvinvoinnin tähti -arviointimalli. Malli rakentuu monitoimijaisen arvioinnin periaatteille ja siinä huomioidaan niin lapsen ja perheen kuin ammattilaisten näkemykset perheen kokonaistilanteesta.

Lähtökohtana yhdessä tekeminen

Pohjois-Savon tulevassa maakunnassa ammattilaisten työtä ohjaavana lähtökohtana on monitoimijaisuus. Se tarkoittaa yhdessä tekemistä ja toimimista niin, että lapsen ja perheen tueksi kootaan yhteen kaikki tahot, jotka heidän kanssaan työskentelevät. Lapsia ja perheitä kohtaavien ammattilaisten vastuulla on selvittää ja kysyä asiakkailtaan, keitä muita perheen kanssa työskentelee. Lapsen ja perheen sekä ammattilaisten kanssa sovitaan, miten yhteistä työtä on tarkoituksenmukaista toteuttaa. Jokaisen osapuolen käsitykset ja näkemykset ovat tärkeitä, mutta keskeistä on lapsen ja perheen oma arvio tilanteestaan ja tuen tarpeistaan.

Yhteisen arvioinnin ja työskentelyn väline

Hyvinvoinnin tähden sakaroihin on koottu arviointia tukevia teemoja kahdesta näkökulmasta. Tummansinisen kolmion kärjet nostavat esiin lapsen oman kokemusmaailman ja niitä asioita, joita on tärkeää kysyä lapselta itseltään, hänen näkökulmastaan ja ottaa näin saatu tieto työskentelyn lähtökohdaksi. Näitä teemoja ovat lapsen käsitys itsestään, lapsen kokemus ihmissuhteista ja turvallisuudesta sekä lapsen kokemus perheestä, päiväkodista, koulusta, vapaa-ajasta ja ystävistä.

Vaaleansinisen kolmion kärjet jäsentävät ammattilaisille lapsen hyvinvoinnin rakentumisen osa-alueita ja nostavat esille asioita, joita koko perheen osalta on hyvä tarkastella. Näitä teemoja ovat lapsen terveyteen, kasvuun ja kehitykseen liittyvät tekijät, vanhempana toimimiseen ja vanhempi-lapsi-suhteeseen liittyvät tekijät sekä sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvät perhe- ja ympäristötekijät.

Hyvinvoinnin tähti on tarkoitettu työvälineeksi ja hyödynnettäväksi kaikille, jotka työskentelevät lasten ja perheiden parissa.

Lataa Hyvinvoinnin tähti tästä.