LAPE - UUTISET

Takaisin listaukseen

02.05.2018

Lasten hybridilaitosmallin pilotti

Kohti monitoimijaista yhteistyötä ja arviointia 18.4.2018: Heini Paterno vs. erikoislääkäri, KYS lastenpsykiatria

Lasten hydridilaitosmallin pilotin tavoitteena on tiivis yhteinen työ lapsen ja perheen hyväksi sekä yksi yhteinen jatkosuunnitelma. Kaikki hoitokokoukset ja asiakassuunnitelmapalaverit pidetään yhdessä =yhteistyöneuvottelu. Kirjaamisen tulee olla avointa neuvotteluissa. 

Käytännön arjessa on havaittu, että rakenteet eivät tue välttämättä tue työskentelymallia. Käytännössä nämä tarkoittavat toimijoiden aikatauluhaasteita: vuorotyö vs.virka-aika. Nämä tulee jatkossa huomioida, kun suunnitellaan työntekemisen rakennetta. 

Päivän aikana on puhuttu myös yhteisestä kielestä: Yhteisen kielen löytyminen on tärkeää ja ammattilaiskieltä tulee välttää. Miten pidetään perheet ja lapsi keskiössä, niin ettei asiakas hukkuisi viranomaisten yhteistyöhön?