LAPE - UUTISET

Takaisin listaukseen

02.05.2018

Perhetyön pilotoinnin kokeilut Pohjois-Savossa

Perhetyön pilotoinnin kokeilut Pohjois-Savossa

 

Kohti monitoimijaista arviointia ja  päätteeksi LAPEn omat asiantuntijat kertoivat perhetyön pilotoinnin kokeiluista Pohjois-Savossa.

Laura Nyyssönen, lastensuojelun kehittämisasiantuntija, Kuopion kaupunki
Päivi Malinen, erityisasiantuntija, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

- On lähdetty kokeilemaan ketterästi perhetyön viitekehyksessä monitoimijaista työotetta ja monitoimijaista arviointia. Lastensuojelun asiakasperheiden kanssa ollaan työskennelty. Taustalla toimii työkirja Monitoimijaisesta perhetyöstä (THL). https://thl.fi/documents/605877/3557950/Onnistunut+integraatio+ja+monitoimijainen+yhteistyö22092017_petrelius.pdf/d235cb8e-dd7c-4c6c-b506-e04ca523ca2e

Pilotointi rakentuu kolmesta osiosta.
-Muodostetaan vastuutiimi perheen ja heidän kanssaan toimivien ammattilaisten kanssa, joka arvioi yhteisen lapsen hyvinvoinnin viitekehyksen kautta lapsen tilannetta ja tuen tarpeita.
-Käytetään yhteistä asiakassuunnitelmaa välineenä tilanteen seurannassa ja arvioinnissa.
-Hyödynnetään lapsen hyvinvoinnin viitekehyksen pohjautuvia kysymyksiä laspen ja perheen kanssa työskennellessä.

Vastuutiimissä on yhteinen tavoite: Luodaan yhteiset pelisäännöt vastuutiimin sekä lapsen ja perheen yhteisille tapaamisille. Sovitaan, mitä eri toimijoiden työskentely tapaamisten välillä on. Sovitaan, miten ja mitä tavoitteita työskentelylle asetetaan.