Alueellisen perhekeskustoiminnan suunnittelutilaisuudet

05.09.2018 | klo 08:00:00 - 12:00:00

Alueelliset tilaisuudet on tarkoitettu sivistys- ja sotepalvelujen johtajille, päättäjille, asiantuntijoille sekä perhekeskusyhdyshenkilöille. Tarkoituksena on käydä keskustelua siitä, miten perhekeskustoimintamallin käyttöönotto kunnissa ja alueellisesti varmistetaan. Suunnittelu edellyttää yhteistä näkemystä kuntien alueellisesta verkostoitumisesta ja asiakaslähtöisten palveluiden saavutettavuudesta sekä valmistelusta.  

 

Ohjelma klo 8.45 - 12.00

Kahvit ja tervetuloasanat

Maakuntauudistuksen tilannekatsaus

Asiakaslähtöisten lapsi ja perhepalvelujen saavutettavuuden varmistaminen kunnassa ja alueellisesti

Perhekeskustoimintamalli ja sen valmistelu Pohjois-Savossa

Perhekeskustoimintamallin valmistelun alueelliset verkostot – kuntien alueellinen yhteistyö

Tilaisuuksien ohjelma ja aikataulu.

Alueellisia tilaisuuksia järjestetään viisi. Kuntien edustajat päättävät yhdessä mihin alueen tilaisuuteen yhdessä menevät. 

Lisätietoja: LAPE-muutosagentti minna.rytkonen@pohjois-savo.fi p. 044 7142673
YHDESSÄ! -ohjelman muutospäällikkö minna.tihinen@pohjois-savo.fi p. 044 7142639  

Kuvat ja videot