Kohti monitoimijaista yhteistyötä ja arviointia

18.04.2018 | klo 09:00:00 - 16:00:00 Tapahtumapaikka, Siilinjärvi, Kunnon paikka

Lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelma järjestää Yhteiskehittämispäivän 18.4.2018, klo 9.-16.00 Kylpylähotelli Kunnonpaikassa Siilinjärvellä. Tilaisuus on tarkoitettu sosiaalialan, terveydenhuollon, koulun, oppilashuollon ja varhaiskasvatuksen ammattilaisille ja esimiehille sekä kehittäjille, kouluttajille, tutkijoille, sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja erityisesti kokemusasiantuntijoille. Mukaan ovat tervetulleita LAPE-palvelujen kehittämisestä kiinnostuneet.  Tavoitteena on saada kattava edustus eri alojen asiantuntijoista moniäänisyyden mahdollistamiseksi. Päivän aikana saadaan tietoa lapsen elämäntilanteen ja perheen tuentarpeiden monitoimijaisesta arvioinnista. Päivä on tarkoitettu yhteiseksi keskustelufoorumiksi eri lapsiperhetoimijoiden välillä.

Emerita professori Kirsti Kumpulainen käsittelee puheenvuorossaan monitoimijaisen arvioinnin lähtökohtia ja yhteisiä periaatteita ja tuo niihin käytännönläheisiä näkökulmia. Kirsti taustoittaa myös periaatteiden syntymistä, koska hän oli mukana THL:n työpajaprosessissa, jossa mallinnettiin monitoimijaista arviointia ja laadittiin työkirja teemasta. THL:n Erikoissuunnittelija Leena Normia-Ahlsten avaa puheenvuorossaan monitoimijaisen arvioinnin kansallisen mallinnustyön tämän hetken tilannetta, esittelee CA-mallia ja sitä, miten mallin parissa on lähdetty työskentelemään. Yliopistotutkija Anneli Hujala (UEF) kertoo monitoimijaisuuden tarpeesta palvelujärjestelmämme näkökulmasta ja avaa onnistuneen soteintegraation edellytyksiä omassa puheenvuorossaan.

Seminaariin osallistujat voivat jättää kysymyksiä puhujille seuraavasta linkistä: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WCG_y10p2USG6xXcJnth6D5m-Ycrbu9GhdYb8poVdiJUNUMxREQzSUs2SkdGVUZISlBEQUFXQzdLNi4u

 

Lisätiedot, ilmoittautuminen, etäyhteys:

-Laura Nyyssönen, YHDESSÄ! –ohjelma p. 044-7183703, laura.nyyssonen@pohjois-savo.fi tai Päivi Malinen, ISO, p. 044-0246415, paivi.malinen@isonet.fi  

-Ilmoittautuminen 11.4.2018 mennessä: http://www.pohjoissavo2019.fi/sote-uudistus/monitoimijainen-arviointi.html .

-Tilaisuutta pääsee seuraamaan etäwebinaarina alla olevalla linkillä klo 8:45 alkaen 18.4.2018. https://zoom.us/j/704488834

-Suosittelemme etukäteistutustumista:  OSA I Monitoimijainen arviointi (http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/134652/TY%C3%962017_26_Ty%C3%B6pajaprosessit_1.6.17_web.pdf?sequence=3  (sivut 11-34).

Hyvinvoinnin tähti-pdf tulostettava versio.

Kuvat ja videot