Perheystävälliseksi työpaikaksi

20.09.2018 | klo 09:30:00 - 12:30:00

Perheystävälliseksi työpaikaksi! (2018)

 

Perheystävälliseksi työpaikaksi! -koulutus (kaikki kouluttajaryhmät), Kuopio

Ajankohta 20.9.2018

Aika 9:30 - 12:30

Paikka Kuopio

Ilmoittautumisaika 15.9.2018 mennessä.

 

Mikä on tavoite ja keitä kouluttajia hanke koskee?

Kun työn ja muun elämän yhteensovittaminen onnistuu hyvin, henkilöstö voi keskittyä työhönsä, on tyytyväinen ja sitoutuu työpaikkaan. Se vaikuttaa myönteisesti myös työpaikan tuottavuuteen ja palvelun laatuun.

Perheystävälliseksi työpaikaksi! -hankkeen tavoitteena on, että vuoden 2018 lopussa kouluttajien saatavilla on koulutuspaketti, joka tukee työpaikan perheystävällisyyden edistämistä.

Paketti on tarkoitettu niille koulutusta järjestäville tahoille, jotka tarjoavat koulutusta työpaikan esimiehille ja johdolle, henkilöstöhallinnolle, luottamusmiehille, työsuojeluhenkilöstölle ja työterveyshuoltohenkilöstölle.

Koulutusmateriaali toteutetaan digitaalisen työkalupakin muodossa, ja materiaali on ladattavissa Työterveyslaitoksen verkkosivulta. Sitä voivat käyttää maksutta kaikki koulutusta tarjoavat tahot. Tavoitteena on, että materiaalia hyödynnetään mahdollisimman laajasti työpaikan toimijoiden koulutuksissa.

Kehittäminen ja koulutukset käynnistyvät keväällä 2018

Työterveyslaitoksen asiantuntijat kehittävät koulutuspaketin sisällöt yhteistyössä koulutuksentarjoajien ja työpaikan toimijoiden kanssa. Kehittämistyö käynnistyy kahdessa kutsutyöpajassa keväällä 2018.

Koulutuspakettia levitetään kouluttajille tarkoitetuissa koulutuksissa, jotka alkavat toukokuussa 2018 ja jatkuvat vuoden loppuun.

Koulutuksiin ovat tervetulleita kaikki ne, jotka tarjoavat koulutusta edellä mainituille työpaikan toimijoille ja jotka haluavat perehtyä työn ja muun elämän yhteensovittamisen aihealueeseen ja työpaikan perheystävällisyyden kehittämiseen.

Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia.

Esimerkkejä koulutuskokonaisuuden sisällöistä:

Työn ja muun elämän yhteensovittaminen sekä työntekijän että työpaikan kannalta

Työkuormituksen merkitys hyvinvoinnille

Yhteensovittamisen hyödyt organisaatiolle

Perheystävällisyyden kehittämisen ja toteuttamisen tavat ja hyvät käytännöt

Koulutuksessa perehdytään myös asenteisiin ja työpaikan osapuolten väliseen yhteistyöhön. Osallistujien esiin tuomia haastavia yhteensovittamisen tilanteita käsitellään yhdessä ratkaisukeskeisesti, hyviä käytäntöjä soveltaen ja jakaen.

 

Kuvat ja videot