Valtakunnalliset LAPE-päivät

23.04.2018 | klo 10:31:00 - 10:31:00

Seuraa maanantain ohjelmaa verkossa: http://videonet.fi/web/thl/20180423/

Seuraa tiistain ohjelmaa verkossa: http://videonet.fi/web/thl/20180423/tiistai.html

Ohjelma

maanantai 23.4.2018 

8.30  Aamukahvi ja ilmoittautuminen

9.30  LAPE-päivien avaus

9.45  Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin johtaminen sekä palvelujen järjestäminen ja tuottaminen lapsilähtöisesti uudessa toimintaympäristössä 
Jaana Räsänen, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö

10.15  Missä mennään – millainen lapsi ja perhelähtöinen kokonaisuus LAPE muutostyöstä syntyy? 

Lapsiperheiden palvelut verkostoituvat maakunnalliseksi lähipalveluna saavutettavaksi perhekeskustoimintamalliksi
 

Hyvinvoiva lapsi oppii ja kasvaa: varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena
 

Erityispalvelut verkostoituvat paremmin ja tulevat lähemmäksi arkea ja peruspalveluita: lastensuojelu ja muut erityispalvelut sekä OT-keskukset jotka kokoavat vaativimmat palvelut
 

Miten päätöksenteko ja hallinto saadaan toimimaan lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuvasti - kohti lapsiystävällistä maakuntaa ja kuntaa?
 

Miten LAPE menee eteenpäin lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oppimisen asialla? - Hankejohtaja Maria Kaisa Aula

12.30–14.00 Lounas 

14.00 Uutta tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista palvelujen kehittämisen, johtamisen sekä toiminnan seurannan ja arvioinnin tueksi

Nina Halme, erikoistutkija, THL
Maaret Vuorenmaa, erikoistutkija, THL
Martta Forsell, erikoissuunnittelija, THL

14.40 - 15.00 Sähköiset palvelut osana LAPE -kokonaisuutta
Mikko Huovila, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö

15.00–15.30 Kahvi

15.30  Missä mennään, miten tästä eteenpäin?
Paneelikeskustelussa maakunnallisten hankkeiden edustajat

17.00  Päivän päätös

tiistai 24.4.2018

Päivän teema: Lapset ja perheet sivistyskunnassa
Kohderyhmä: Sivistystoimen johto, rehtorit ja päiväkodinjohtajat, sote-ammattilaiset, Lape-päivien osallistujat
Päivän puheenjohtaja: johtaja Jorma Kauppinen, Opetushallitus

8.30–9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00–9.20 Tilaisuuden avaus: Lasten ja nuorten hyvinvointi sivistyskunnassa 
Sanni Grahn-Laasonen, opetusministeri, opetus- ja kulttuuriministeriö

9.20–10 Yhdyspinnat yhteiseksi mahdollisuudeksi
Olli-Pekka Heinonen, pääjohtaja, Opetushalllitus

10–10.30 Sivistyskunta: Varhaiskasvatus ja perusopetus
Eeva-Riitta Pirhonen, ylijohtaja, opetus- ja kulttuuriministeriö

10.30–11.20 ”Yhdyspintaparlamentti” – paneelikeskustelu
Paneelin osallistujat:

Esko Ranto, ylijohtaja, opetus- ja kulttuuriministeriö

Ulla Laine, opetusneuvos, Opetushallitus

Jarkko Lahtinen, kehittämispäällikkö, Suomen Kuntaliitto

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, Porin sivistyspalvelut

Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, Porin perusturvakeskus

Maria Kaisa Aula, Lape-hankejohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö

Ulla Siimes, toiminnanjohtaja, Vanhempainliitto

Keskustelu

11.20–12.20 Lounas

12.20–12.45 Sivistyskunta tulevaisuuden toimintaympäristönä
Anita Lehikoinen, kansliapäällikkö, opetus- ja kulttuuriministeriö

12.45–14.30 Kohti uusia yhteistyörakenteita  
Esimerkkejä hyvistä yhteistyömalleista. Työpajatyöskentelyä. 

Eksote: Riitta Hakoma, perhepalvelujen ja erityishuoltopiirin johtaja

Kajaanin kaupunki: Mikko Saari, sivistysjohtaja 

Oulun kaupunki: Maria Ala-Siuru, kehittämispäällikkö

14.30–15.00 Seuraavat askeleet
Terhi Päivärinta, johtaja, Suomen Kuntaliitto

15.00 Päätöskahvit

Katso myös

THL: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

STM: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Twitterissä @THLlapemuutos ja aihetunniste #lapemuutos

Facebookissa Lapset, nuoret ja perheet

Instagramissa lapemuutos

SlideShare: lapemuutos

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma -kärkihanke eli LAPE

LAPE-muutosohjelman tavoitteena on luoda lapselle nuorelle suotuisa kasvuympäristö sekä tukea perheen hyvinvointia.

Uudistumme hallinto- ja ammattikuntakeskeisyydestä lapsi- ja perhelähtöisyyteen.

Osallistamme lapset ja nuoret sekä heidän vanhempansa.

Kun sopiva tuki tulee oikeaan aikaan, siirtyy painopiste korjaavista palveluista ehkäiseviin. Näin myös kustannukset pysyvät aisoissa.

Työtä tehdään sekä kansallisesti että maakunnallisesti. LAPE tekee sisältöä soteen sekä rakentaa yhdyspintoja soten ja sivistystoimen kesken. Ennakoimme uuden kunnan ja maakunnan toimintaympäristöä. Mukana ovat valtion, tulevien maakuntien, kuntien, järjestöjen, seurakuntien ja yksityiset toimijat.

Teemme lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea, yhdessä ja lähellä.

Mottomme: jokainen lapsi ja nuori tarvitsee lähelleen turvallisia ja välittäviä aikuisia.

LAPE-kehittämisen painopisteet 

Perhekeskustoimintamalli verkostoi lapsiperheiden palvelut toimivaksi kokonaisuudeksi - Mukana elämässä!

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos tukena lapsen ja nuoren hyvinvointia: Hyvinvoiva lapsi oppii ja kasvaa.

Erityispalvelut verkostoituvat paremmin ja tulevat lähemmäs arkea ja peruspalveluita. Vaativammat palvelut kootaan siten, että ne ovat kaikkien saatavilla silloin kun niitä tarvitaan. 

Toimintakulttuuri uudistuu lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuvaksi myös hallinnossa ja päätöksenteossa: kohti lapsiystävällistä kuntaa ja maakuntaa!

Kuvat ja videot