Miten opiskeluhuollon käytäntöjä voidaan uudistaa LAPE-tavoitteiden suuntaisesti?

25.09.2018 | klo 13:26:00 - 00:00:00

Opiskeluhuollon palvelukokonaisuus on opiskelevien nuorten ydinpalvelu ja keskeinen osa nuorten palvelukokonaisuutta. Tervetuloa työstämään ja selkeyttämään opiskeluhuollon roolia ja tehtävää osana lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) toimeenpanoa Pohjois-Savossa.   


Kenelle

 • II asteen opiskeluhuollon työryhmän edustajat ja lähiesimiehet

Tarkoitus ja tavoite

 • muodostetaan yhteinen ymmärrys opiskeluhuollon roolista ja tehtävästä LAPE-muutosohjelman tavoitteiden toimeenpanossa kunnassa ja/tai alueella
 • käynnistetään pieniä ketteriä case-tyyppisiä kokeiluja osana yksilökohtaista ja/tai yhteisöllistä opiskeluhuoltoa perustuen oppilaitoksen HYTE-tavoitteisiin ja/tai varhaisen tuen vahvistamiseen monitoimijaisesti

Milloin ja missä

 • I ti 25.9.2018 klo 12-15.30, Maakuntasali, Pohjois-Savon liitto, Sepänkatu 1, Kuopio
 • II ti 13.11.2018 klo 12-15.30, Savon ammattiopiston auditorio, Presidentinkatu 3, Kuopio

Ohjelma

I Orientaatio 25.9.2018 klo 12-15.30

 • Mikä on opiskeluhuollon rooli LAPE-ohjelman tavoitteiden toteuttamisessa?
 • Nuorten hyvinvointitieto muutostyön perustana
 • Ketterästi kokeillen ja asiakasta kuunnellen kohti entistä vaikuttavampia käytäntöjä -  ehdotuksia, toimivia ratkaisuja ja käytännön esimerkkejä

II Ketterät kokeilut käyttöön 22.11.2018 klo 12-15.30

 • Millaisia ideoita ketteriin kokeiluihin - miltä ne kuulostavat asiakkaiden mielestä?
 • Kokeilujen suunnitelmien laatiminen, toteuttaminen ja arviointi
 • Miten kokemuksia kokeiluista halutaan jakaa? Tavataanko keväällä?

Ilmoittautuminen:

Kokeilujen onnistumiseksi olisi tärkeää, että oppilaitoksesta ilmoittautuu vähintään kaksi opiskeluhuoltotyöryhmän edustajaa. Henkilökohtaiset ilmoittautumiset alla olevasta linkistä.

 

Tilaisuuteen osallistujien tietoja käytetään kyseisen tilaisuuden palautteen keräämisessä ja materiaalien toimittamisessa. Lisäksi tietoja voidaan käyttää YHDESSÄ! -ohjelman/Pohjois-Savon LAPEn järjestämien samaan teemaan sisältyvien tapahtumien markkinoinnissa sekä teemaan liittyvässä tiedottamisessa. Tietoja säilytetään vuosi kyseisen tilaisuuden päiväyksestä, jonka jälkeen ne tuhotaan. Tietoja ei luovuteta muuhun tarkoitukseen.

Lisätietoja

LAPE-muutosagentti minna.rytkonen@pohjois-savo.fi p. 044 7142673, www.lapepohjoissavo.fi,Tilaisuuden järjestää Pohjois-Savon LAPE-ohjelma YHDESSÄ!


Tilaisuuteen osallistujien tietoja käytetään kyseisen tilaisuuden palautteen keräämisessä ja materiaalien toimittamisessa. Lisäksi tietoja voidaan käyttää YHDESSÄ! -ohjelman/Pohjois-Savon LAPEn järjestämien samaan teemaan sisältyvien tapahtumien markkinoinnissa sekä teemaan liittyvässä tiedottamisessa. Tietoja säilytetään vuosi kyseisen tilaisuuden päiväyksestä, jonka jälkeen ne tuhotaan. Tietoja ei luovuteta muuhun tarkoitukseen.

 

Kuvat ja videot