Miten oppilashuolto voi edistää LAPE-tavoitteiden toimeenpanoa kunnassa? 11.10.ja 22.11.2018

11.10.2018 | klo 08:45:00 - 12:00:00

Opiskeluhuolto on lasten ja nuorten ydinpalvelu, joka on tärkeä osa kunnan lapsi- ja perhepalvelujen kokoanisuutta. Tervetuloa työstämään opiskeluhuollon roolia ja tehtävää osana kunnan ja maakunnan lapsi- ja perhepalvelujen uudistamista.

Kenelle
Perusopetuksen ja lukioiden opiskeluhuollon työryhmien edustajat ja lähiesimiehet

Tarkoitus ja tavoite
muodostetaan yhteinen ymmärrys opiskeluhuollon roolista ja tehtävästä osana lapsi- ja perhepalvelujen uudistamisen tavoitteiden toimeenpanoa kunnassa ja/tai alueella käynnistetään pieniä ketteriä case-tyyppisiä kokeiluja osana yksilökohtaista ja/tai yhteisöllistä oppilashuoltoa perustuen kunnan/oppilaitoksen HYTE-tavoitteisiin ja/tai varhaisen tuen vahvistamiseen kokeilujen myötä löytää joustavia ratkaisuja päivitystä vaativiin toimintakäytäntöihin ja malleihin

Milloin ja missä
to 11.10.2018 klo 8.45-12, Maakuntasali, Pohjois-Savon liitto, Sepänkatu 1, Kuopio
to 22.11.2018 klo 8.45-12, paikka auki, Kuopio

Ohjelma
I Orientaatio 11.10.2018 klo 8.45-12
-Mikä on oppilashuollon rooli LAPE-ohjelman tavoitteiden toteuttamisessa kunnassa?
-Lasten ja nuorten hyvinvointitieto muutostyön perustana
-Ketterästi kokeillen ja asiakasta kuunnellen kohti entistä vaikuttavampia käytäntöjä - ehdotuksia, toimivia ratkaisuja ja käytännön esimerkkejä

II Ketterät kokeilut käyttöön 22.11.2018 klo 8.45-12
-Millaisia ideoita ketteriin kokeiluihin - miltä ne kuulostavat asiakkaiden mielestä?
-Kokeilujen suunnitelmien laatiminen, toteuttaminen ja arviointi
-Miten kokemuksia kokeiluista halutaan jakaa? Tavataanko keväällä?


Ilmoittautuminen:
Kokeilujen onnistumiseksi olisi tärkeää, että koululta ilmoittautuu vähintään kaksi opiskeluhuollon työryhmän edustajaa. Henkilökohtaiset ilmoittautumiset alla olevasta linkistä.

Tilaisuuteen osallistujien tietoja käytetään kyseisen tilaisuuden palautteen keräämisessä ja materiaalien toimittamisessa. Lisäksi tietoja voidaan käyttää YHDESSÄ! -ohjelman/Pohjois-Savon LAPEn järjestämien samaan teemaan sisältyvien tapahtumien markkinoinnissa sekä teemaan liittyvässä tiedottamisessa. Tietoja säilytetään vuosi kyseisen tilaisuuden päiväyksestä, jonka jälkeen ne tuhotaan. Tietoja ei luovuteta muuhun tarkoitukseen.


Lisätietoja
LAPE-muutosagentti minna.rytkonen@pohjois-savo.fi p. 044 7142673, www.lapepohjoissavo.fi,

Tilaisuuden järjestää Pohjois-Savon LAPE-ohjelma YHDESSÄ!

 

Kuvat ja videot